FAQ

Realizujeme šablonu Spolupráce pracovníků ve vzdělávání a v jednom bloku 8 hodin spolupráce volíme jak formu minilekce, tak formu hospitace. Jakým způsobem máme tuto skutečnost zaznamenat do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání?

Do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání se každý cyklus spolupráce zaznamenává na jeden řádek. V Evidenci podpor je nutné uvést počet hodin za celý cyklus spolupráce, tj. za celou šablonu (8 hodin). V tomto případě se vybere z rozevíracího seznamu taková forma spolupráce, která počtem hodin převažovala. Pokud je počet hodin minilekcí i hospitací shodný, pak se vybere forma, která byla pro vzdělávanou osobu více přínosná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.