FAQ

Řadový výzkumník v rámci kalkulačky jednorázových částek popisuje svoji činnost a uvede, že jeho úkolem byl mimo jiné překlad žádosti o podporu. Nejedná se v ale v tomto případě o pozici překladatele. Lze, aby do kalkulačky uvedl, že v rámci své pozice výzkumníka provádí funkci překladatele?

V tomto případě se nejedná se o funkci překladatele, jedná se spíše o situaci, kdy výzkumník zpracuje výzkumnou žádost v cizím jazyce. V rámci své pozice se podílí na přípravě žádosti o podporu či dalších jiných textů. Tyto materiály může připravovat v cizím jazyce, nejedná se však o práci překladatele a tím pádem nedochází k překryvu pozic.