FAQ

Rádi bychom se zeptali na vyplňování tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání ve druhém sledovaném období. Pokračuje se ve vyplňování tabulky doložené do 1. zprávy o realizaci nebo se dokládá nová tabulka jen s podporami za 2. sledované období?

Tabulka Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, kam se zaznamenávají pracovníci podpoření v šablonách Vzdělávání pracovníků a Spolupráce pracovníků, se vyplňuje a dokládá za každé sledované období zvlášť. V hlavičce formuláře je k identifikaci sledovaného období určeno pole „Zpráva o realizaci č.“. Pokud nebyly výše uvedené šablony realizovány ve všech sledovaných období, tabulka se doloží pouze za ta sledovaná období, ve kterých vzdělávání a/nebo spolupráce proběhly.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.