FAQ

Pro pozice Odborný manažer projektu a Vedoucí výzkumných záměrů nejsou povoleny mobility (v rámci KA č. 6). Je však možné, aby tito pracovníci realizovali cesty do zahraničí v rámci položky rozpočtu 1.1.1.1.2.6 Cestovní náhrady? Pokud ano, jsou stanoveny nějaké podmínky (např. na délku, charakter cesty apod.)?

Ano, krátkodobé cesty do zahraničí (např. na konference, workshopy) pracovníků na pozicích Odborný manažer projektu a Vedoucí výzkumných záměrů jsou možné. Náklady s nimi spojené spadají pod přímé náklady a lze je zahrnout do položky Cestovní náhrady. Konkrétní omezení pro délku či charakter cest (kromě výše uvedeného) nejsou stanovena, ovšem účelnost těchto cest bude obdobně jako ostatní položky rozpočtu předmětem věcného hodnocení.