FAQ

Příloha Přehled výstupů klíčových aktivit: Když budeme mít implementační aktivitu například k regionálnímu rozvoji, která bude probíhat formou zážitkového učení, a jednotlivé programy v tomto zážitkovém učení na sebe nebudou navazovat, uvedeme do hodnoty ve sloupci F Počet realizací celkový počet programů (např. 50)? Naopak v jiné implementační aktivitě, která bude probíhat formou profesního učení pedagogů, je možné dát hodnotu indikátoru po celou dobu 2 let ve výši 1, protože se bude jednat o na sebe navazující aktivity v rámci profesního učení?

Ano, takto lze uvádět.