FAQ

Příjemce má uvedeno v projektové žádosti, že plánuje předložit projekt např. do Horizonu, nicméně plánovaná výzva se včas nebo vůbec neotevře. Příjemce má však možnost podat totožný projekt do jiného programu. Budou v tomto případě výdaje v rámci klíčové aktivity Asistence způsobilé? Bude možné uzavřít dodatek k dotační smlouvě s příjemcem?

Záleží na pravidlech nastavených v dotačním programu a uzavřené smlouvě. Je nutné posoudit, jak proběhlo nacenění projektové žádosti a jestli je možné uzavřít dodatek. Výstup musí odpovídat novému dotačnímu programu (např. potřebnost pozic, dále nutno ověřit, že poskytnutá jednorázová částka je správná, protože např. v Horizonu by mohly být vyšší náklady, zatímco v národním programu nikoliv – je tedy třeba požadované výdaje přepočítat). Je nutné zvážit, zda podání projektové žádosti do jiného programu nebude pro kraj rizikové.