FAQ

Povinná příloha Pasportizační tabulky – je možné použít přílohu pro program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v aktuální podobě (aktualizace 9/2023), či je nutné k datu odevzdání projektové žádosti aktualizovat? Musí se v tomto dokumentu uvádět vybavení nebo se jedná o překlep ze strany MŠMT?

Lze použít dokument, který byl zaktualizován v rámci 2. milníku programu 133 220. V tabulce by ovšem měly být zvýrazněny objekty dotčené plánovaným projektem. V příloze Pasportizace objektů není třeba uvádět vybavení, jedná se o překlep.