FAQ

Považuje se mobilita za splněnou i v případě, kdy výzkumník vyjede na mobilitu, která byla původně plánována např. na 2 měsíce, ale nakonec je vyslán na kratší dobu?

Mobilita nesmí být kratší než 20 člověkodnů (pracovních dnů). Zároveň musí ze zprávy z mobility vyplývat, že stanovený cíl mobility byl naplněn.