FAQ

Pokud v rámci vyúčtování pracovní cesty vznikne kurzová ztráta, je možné tuto kurzovou ztrátu vykázat v soupisce dokladů na SD 3?

Ano, pokud se kurzová ztráta týká cestovních náhrad, tak za předpokladu splnění všech pravidel způsobilosti výdajů, bude vykázána na soupisce dokladů v části SD 3.