FAQ

Pokud pro účely hodnoticího procesu doložíme i CV dalších pracovníků (nad rámec ISAB, odborného manažera projektu, vedoucích výzkumných záměrů a excelentních a klíčových pracovníků), budeme při změně těchto jmenovitě uvedených osob v realizaci muset opět dokládat CV? Pokud ano, o jakou změnu půjde?

Takto podmínka změn personálního zajištění projektu není formulována. Dle kapitoly 7.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je do podstatných změn – významných zařazena změna na pozici klíčového/excelentního pracovníka, Odborného manažera projektu a Vedoucích výzkumných záměrů.