FAQ

Plánujeme rekonstruovat venkovní únikové schodiště a lávku sloužící pro únik z nových pracoven pro pedagogy v půdní vestavbě, kde probíhají konzultace se studenty. Bez této lávky a schodiště není možné vybudovat pracovny v půdní vestavbě, nebyly by splněny podmínky DOSS (HZS) jasně definované v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Je rekonstrukce schodiště a lávky způsobilým výdajem projektu?

Ne, jedná se o vyloučenou aktivitu výzvy – stavební úprava infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním.