FAQ

Plán pro správu dat (Data Management Plan, DMP) je dle PpŽP – specifická část přílohou Studie proveditelnosti. Je započten do limitu 100 stran na studii proveditelnosti? Má být doložen v českém i anglickém jazyce?

Ano, DMP je přílohou Studie proveditelnosti a do limitu 100 stran SP se proto započítává. DMP nemusí být doložen v anglickém jazyce, stačí doložit pouze jeho českou verzi.