FAQ

Obracíme se na Vás s dotazem ohledně spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (OSZ MMR). Dnes byla uveřejněna přehledová tabulka ORP dle indexu SV. V této tabulce je mimo jiné uvedena vysvětlivka „Spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (MMR OSZ) mohou uzavřít prioritně MAP s průměrnou hodnotou indexu sociálního vyloučení za roky 2020–2022 (sloupec J) 8 a vyšší.“. Chápeme správně, že žadatel se rozhodne sám, zda chce navázat spolupráci s OSZ MMR? Samozřejmě za předpokladu, že na území realizace jeho projektu MAP dosahuje hodnota indexu sociálního vyloučení za rok 2020–2022 hodnoty 8 a vyšší (viz přehledová tabulka dle ORP).

Ano, žadatel se sám rozhodne, jestli naváže spolupráci s OSZ MMR (za předpokladu, že splňuje uvedené podmínky).