FAQ

Na str. 119 PpŽP – obecná část je uvedeno: „Příjemce předkládá výsledek interního auditu vždy se ZoR bezprostředně následující po vyhotovení zprávy z interního auditu/zprávy o výsledku z interního auditu. Tato povinnost se vztahuje na příjemce, kteří jsou orgánem veřejné správy podle zákona o finanční kontrole, tzn. na příjemce, kteří jsou (…) ÚSC… Co konkrétně má být předmětem auditu? V jaké fázi projektu má být audit proveden? Kým má být zajištěn – oddělením interního auditu v rámci krajského úřadu?

Provedení interního auditu vychází z ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole). Výsledek tohoto interního auditu pak příjemce dokládá v rámci té ZoR, která bude překládána
po vyhotovení zprávy z interního auditu/zprávy o výsledku z interního auditu. Předmět a zajištění interního auditu taktéž vychází ze zmíněného zákona o finanční kontrole. Interní audit by měl být proveden v souladu se střednědobým plánem a ročními plány jednotlivých auditů.