FAQ

Na jaké výsledky/výstupy projektů udržitelnosti OP VVV se vztahuje poměrné započítávání indikátorů (např. u typu publikace) v projektech mezisektorové spolupráce?

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.