FAQ

Na jaké datum naplánovat zahájení realizace projektu s ohledem na hodnocení žádosti o podporu?

Zahájení realizace projektu doporučujeme plánovat nejdříve 7 měsíců od uplynutí data průběžné uzávěrky, do které byla žádost předložena. Počínaje 1. 1. 2025 doporučujeme zahájení realizace projektu naplánovat nejdříve 7 měsíců od data předložení žádosti o podporu.