FAQ

Může být v projektu výzvy ERDF – kvalita v rámci jedné budovy/objektu realizováno více klíčových aktivit? Tzn., např. v rámci jedné budovy sídlí 2 fakulty a každá z nich bude realizovat samostatné klíčové aktivity?

V projektech ERDF výzvy – kvalita jsou aktivity strukturovány podle objektů. V rámci jedné klíčové aktivity (objektu) lze realizovat více aktivit výzvy. Např. KA2 Budovy A – rekonstrukce a vybavení se tedy bude týkat obou fakult. Klíčové aktivity tedy nemají být strukturovány dle fakult, nýbrž dle budov/objektů. V žádosti musí být zřejmý vztah: objekt – klíčová aktivita – indikátor – výstup. V rámci rozpočtu projektu lze ovšem výdaje rozdělit dle klíčových aktivit a fakult.