FAQ

Musí být osoby započtené v indikátoru 244 021 placeny z projektu výzvy Výzkumné infrastruktury I nebo mohou být placeny z jiných zdrojů příjemce/partnera?

Započítání osoby do tohoto indikátoru není odvislé od způsobu financování jejich mzdových nákladů, započítat se tedy mohou i osoby, jež z projektu hrazeny nejsou. Podmínkou pro jejich započítání však je uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem nebo partnerem/partnery projektu.