FAQ

Mohu pracovní skupiny na didaktické formy udělat na dvě skupiny – přírodní vědy a matematika a jazykové kompetence? U jazyka je to čeština, angličtina, družiny u matematiky – chemie, fyzika, matematika, evvo, lze to takto?

Tuto pracovní můžete rozdělit na podskupiny dle potřeby, pokud vám to tak bude vyhovovat. Pozor pak na vykazování jednání – jednání podskupinek se nepočítá jako jednání celé pracovní skupiny (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část a text u dané podaktivity).