FAQ

Máme dotaz týkající se implementačních aktivit akčního plánu. Máme naplánováno množství aktivit, ale nejsme si jisti, zda nám na veškeré plánované činnosti zbyde dostatek financí. Není tedy jisté, zda všechny aktivity budeme schopni v rámci projektu zrealizovat. Máme v implementačních aktivitách či v přehledu klíčových aktivit uvádět pouze ty, kterými jsme si jisti, nebo můžeme uvést všechny navržené s tím, že je možné, že nebudou zrealizovány?

Do žádosti o podporu žadatel uvádí aktivity, které plánuje v rámci projektu opravdu realizovat. Současně se zavazuje k výstupům a plnění nastavených hodnot indikátorů, toto vše je předmětem také hodnocení žádosti o podporu a promítne se do vydaného právního aktu. Uvádět aktivity, o nichž žadatel ví, že je nebude realizovat (nebo si není jistý, je-li jejich realizace schopen), a výstupy, které nebude schopen splnit, není vhodné.