FAQ

Lze započítat do indikátoru 203 541 Počet podpořených spoluprací – VaV spolupráci mezi příjemcem a partnerem, pokud se na straně partnera jedná o výzkumné skupiny či pracoviště, které nejsou zapojeny do projektu (např. infrastruktury)?

Toto do indikátoru vykázat nelze, započítává se vždy celý subjekt (dle IČO) a zároveň smlouvy mezi žadatelem a partnery se do tohoto indikátoru nezapočítávají.