FAQ

Lze zaměstnat zahraničního vědce v rámci projektu v ČR, kdy mu zároveň pokračuje jeho pracovní úvazek v zahraničí? Lze na administrativní úkony spojené se souběhem úvazků ve více zemích najmout agenturu?

Souběh úvazků není v rozporu s pravidly výzvy. Agenturu najmout lze, ale výdaje na zajištění personální/mzdové agendy agenturou nelze hradit z přímých výdajů projektu, jejich úhrada je možná z paušálních nákladů.