FAQ

Lze výdaj na konzultační a asistenční služby pro zpracování a výpočet odvodu pojistného do zahraniční pro zahraničního výzkumného člena odborného týmu zahrnout jako způsobilý výdaj do položky Služby?

Nelze. Tento typ výdaje je nutné hradit z paušálních nákladů, jedná se o personalistiku, blíže viz PpŽP – obecná část, kap. 8.2.3.