FAQ

Lze podložit návaznost na strategie strategickým záměrem fakulty/součásti vysoké školy v případě aktivit realizovaných na fakultách/součástech nebo je nutné navazovat jen na celoškolský strategický záměr?

Realizaci jednotlivých aktivit projektu na fakultách nebo součástech vysoké školy je možné podložit strategickým záměrem fakulty/součásti VŠ. Zároveň ovšem musí být všechny aktivity projektu v souladu s aktuálním strategickým záměrem vysoké školy, jehož doložení je povinné.