FAQ

Které indikátory budou vykazovány v případě pořizování zařízení věcně spadajícího pod aktivitu výzvy „pořizování/zavádění prvků zvyšujících ochranu cílových skupin před teroristickými/násilnými útoky“?

Prvky zvyšující ochranu nebudou zohledňovány v žádném z indikátorů, tedy ani jako podpoření studenti, zájemci o studium nebo další cílové skupiny, ani jako zabezpečené objekty, protože cílové hodnoty indikátorů použité pro tyto výzvy i celý program nebyly plánovány k naplňování tohoto účelu. Zavádění prvků zvyšujících ochranu budou příjemci reflektovat ve zprávách o realizaci, souhrnně pak v závěrečných zprávách o realizaci projektů.