FAQ

Kdy vznikají úspory z mobilit?

Úspory v rozpočtových položkách týkající se mobilit mohou vzniknout např. tím, že dojde ke zkrácení počtu dní realizace konkrétní mobility (zkrácení počtu dní v kalkulačce); nikoli v případě, že dojde k reálné účetní úspoře výdajů – tuto skutečnost do kalkulačky nelze promítnout.