FAQ

Kam je možné zařadit odborníka na transfer?

Jedná se o pracovníka odborného týmu. Ve studii proveditelnosti je možné uvádět takovéto průřezové pozice do kapitoly 8.1 Management projektu, či jejich úvazek poměrně uvést k jednotlivým výzkumným záměrům v rámci kapitoly 11. Současně musí být tento pracovník uveden i v příloze Realizační tým.