FAQ

K jakým cílům RIS3 misí se lze přihlásit u mise Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám? Ve vzoru přílohy „Soulad projektu s RIS3“ v kapitole „4) Soulad s Cíli RIS3 mise“ jsou uvedeny 4 cíle (M02C01, M02C02, M02C03, M02C04), v MS21+ však lze zadat pouze dva cíle (M02C01 a M02C02).

Je třeba se řídit verzí 4 Přílohy 1 Národní RIS3 strategie „Karty tematických oblastí“, která je přílohou č. 5 výzvy. Ta je součástí závazné dokumentace k výzvě. Ve vzoru přílohy Soulad projektu s RIS3 je nepřesnost – jsou zde uvedeny dva nadbytečné cíle mise M02C03 Rozvoj schopnosti bezpečnostního systému a M02C04 Řešení bezpečnostních incidentů, které ovšem záměrně nejsou uvedeny ani popsány v příloze č. 5 výzvy. Proto se k těmto cílům není možné v rámci výzvy Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti přihlásit. Pole v MS21+ jsou nastavena správně, tj. v rámci mise Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám lze zvolit pouze cíle Stabilita, spolehlivost a udržitelnost společenských, ekonomických a environmentálních systémů (M02C01) a Snižování rizik a zvyšování odolnosti (M02C02).