FAQ

Jsou ze strany ŘO stanoveny termíny pro schválení ŽoZ, ZoR a ŽoP?

Ano, lhůty jsou stanoveny. Lhůty jsou uvedeny v PpŽP obecná část, kapitola 7.2, resp. 7.4. Jejich ne/dodržení má vždy relevantní odůvodnění, v případě potřeby neváhejte ŘO kontaktovat k příp. dovysvětlení stavu administrace dané ŽoP/ZoR/ŽoZ.