FAQ

Jedním z povinných opatření v oblasti otevřené vědy je systémové nastavení práce s budoucími výsledky projektu již v rámci partnerské smlouvy či principech partnerství. Kam je možné do struktury daných dokumentů tyto závazky zakotvit?

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.