FAQ

Je způsobilá účast na mezinárodní konferenci pořádané v ČR? Je v takovém případě způsobilý konferenční poplatek? Je možné účast na takovéto konferenci vykázat v indikátorech?

Konferenční poplatek je způsobilým přímým výdajem pro členy odborného týmu projektu. Pokud by u konference konané v tuzemsku byl v ceně konferenčního poplatku zahrnut také poplatek za ubytování, je nezbytné částku připadající na ubytování při vykazování přímých výdajů odečíst, neboť náklady na ubytování se u tuzemských cest hradí z paušálních nákladů. Účast na takovéto konferenci, pokud by byla aktivní, by se vykázala do indikátoru 210 181 Počet příspěvků na odborných akcích.