FAQ

Je v rámci žádosti o platbu dostačující doložit pouze účetně oddělenou výdajovou účetní sestavu, tedy na SU 2xx nebo je nutno dokládat účetně oddělenou i nákladovou účetní sestavu SU 5xx? Případně je v rámci žádostí o platbu vyžadováno obojí?

Příjemce i partner je povinen účtovat odděleně od ostatních aktivit organizace veškeré transakce související s přímo vykazovanými výdaji. K ověření dokládáte účetně oddělenou nákladovou účetní sestavu SU 5xx.