FAQ

Je v rámci indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních akceptováno i soutěžení o výpočetní čas?

Ano.