FAQ

Je třeba pro projekt zřizovat ISAB i v případě, že již podobný orgán u instituce žadatele existuje?

ISAB musí splnit podmínky stanovené pravidly výzvy. Pokud již instituce žadatele disponuje poradním orgánem, který tato pravidla splňuje, je možné pro účely projektu použít stávající orgán.