FAQ

Je stanoven přesný počet členů pracovních skupin? (V minulých projektech bylo stanoveno min. 5 členů u PS financování, u ostatních 3.)

Počet členů pracovních skupin není stanoven. V inspiromatech je nicméně doporučeno u PS pro financování 5 členů, stejný počet můžeme doporučit i u ostatních PS, a to z důvodu efektivnější práce PS, diskuse nad problémy, možnosti vidět věc z více úhlů pohledu atp. Lze vycházet z toho, že v PS bude vždy zástupce subjektu, kterého se daná problematika zásadně dotýká (např. pracovník s 5letou praxí v ZŠ, zástupce zřizovatele, zástupce MŠ, zástupce NNO, zástupce realizačního týmu projektu, zástupce rodičů rodič atd.).