FAQ

Je při využití metody b1) pro stanovení mzdy/platu možné do ročních nákladů za zaměstnance zahrnout také odměny, případně odměny ze všech zdrojů, které zaměstnanec obdržel? Jsou tyto částky součástí ročních nákladů?

Odměny jsou součástí sumy ročních osobních nákladů zaměstnance. Veškeré osobní náklady včetně odměn však musí souviset se stejným nebo obdobným druhem činnosti, která bude prováděna v rámci realizace projektu.