FAQ

Je při podání žádosti nutné doložit i CV administrativního týmu?

CV administrativního týmu není nutno dokládat. Pro projekty této výzvy platí, že náklady na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, jsou vykazovány prostřednictvím jednorázových částek a náplň práce těchto pozic je standardizovaná. Administrativní pracovníci nezařazení v Hlavním projektovém týmu se hradí z paušálních nákladů a rovněž k nim není potřeba dokládat CV. Kvalita ani náplň práce členů administrativního týmu není předmětem věcného hodnocení (posuzuje se pouze struktura administrativního týmu, který je součástí hlavního projektového týmu, a velikost úvazků jeho členů).