FAQ

Je pravda, že u indikátorů, které jsou povinné k volbě, ale nepovinné k naplnění, nedojde k uložení sankce v případě nedosažení plánovaných?

Ano, je to přesně tak, tyto indikátory (konkrétně se jedná o indikátory 214 026 Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru a 214 027 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) v prvním kvartilu publikací dle oborově normalizované citovanosti) mají pouze monitorovací úlohu a sankce za jejich nenaplnění není stanovena.