FAQ

Je pravda, že se k žádosti přikládají pouze CV budoucích členů ISAB? Nebo je třeba dodat i Letters of intent, kde stvrzují své zapojení?

Doložení Letter(s) of intent členů ISAB není výzvou stanoveno jako povinnost, nicméně je umožněno a může být pro účely hodnocení projektových žádostí přínosem.