FAQ

Je potřeba dokládat CV i v situaci, kdy byla pozice plánována v Žádosti o podporu a byla dokládána výběrová kritéria?

Ano, CV se dokládá v rámci změnového řízení, ve kterém se posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů konkrétní osoby pro výkon dané pozice.