FAQ

Je podporováno ve výzvě ERDF kvalita pořizování majetkového vybavení pro univerzitní knihovnu? Např. NTB, tiskárny, PC stanice, automatizované knihovnické boxy pro výdej/příjem knih apod.?

Pořizování vybavení pro knihovnu je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.