FAQ

Je podmínkou pro podání žádosti v rámci aktuální výzvy 02_23_17 zpracovaný MAP III i v případě, že nebyl realizován v rámci výzvy č. 02_20_082? A tento dokument musí být předem posouzený, viz POSTUP PRO ÚZEMÍ, KDE NEBYL REALIZOVÁN PROJEKT MAP III V RÁMCI VÝZVY OP VVV Č. 02_20_082 AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMÍ?

Ano, v případě, že území nerealizovalo projekt ve výzvě č. 02_20_82 Akční plánování v území (výzva OP VVV) je třeba postupovat při předkládání žádosti do výzvy č. 02_23_17 Akční plánování v území – MAP (výzva OP JAK) dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.7.