FAQ

Je nutné vybrat v systému všechny cílové skupiny, nebo je toto na uvážení žadatele?

Žadatel vybírá cílové skupiny s ohledem na klíčové aktivity projektu, nemusí být tedy zvoleny všechny. V případě projektů realizovaných v SC 2.4 je žadatel vždy povinen zvolit cílovou skupinu „děti a žáci z marginalizovaných skupin jako jsou například Romové, nebo děti, žáci a studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, či ohroženi školním neúspěchem.“ Dále je potřeba do pole „Popis cílové skupiny“ u každé ze zvolených cílových skupin uvést informace, které vyžadují Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.6.