FAQ

Je nutné uzavřít s pracovníkem v rámci mobility-příjezdy pracovněprávní vztah?

Pracovník přijíždějící na mobility do ČR musí být v projektu zaměstnán, a to buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti (je mu hrazena mzda a její obligatorní návazné složky; ostatní výdaje nejsou způsobilé – doprava, ubytování atd.).