FAQ

Je nutné nový skleník postavit na přesném místě původních skleníků, či je možné skleník oproti původnímu stavu zvětšit, a to do výšky i do šířky, či je nutné zachovat půdorysný a výškový rozměr?

Nový skleník musí být postaven na místě původního, ovšem není nutné zachovat původní půdorys a výšku.