FAQ

Je nutné, aby majetek pořizovaný v rámci realizace aktivity in-kind příspěvek nejdříve vstoupil do majetku, resp. účetnictví příjemce/partnera, a následně byl předán do majetku zahraniční výzkumné infrastruktury?

Ano, in-kind příspěvek příjemce/partnera musí být zachycen v účetnictví příjemce/partnera, protože ten ho musí uhradit dodavateli (pokud jej nevyvíjí vlastní činností), avšak in-kind nemusí vstupovat do jeho majetku – v případě, kdy by příjemce/partner majetek zaplatil, avšak jako vlastník by ve smlouvě byla uvedena zahraniční výzkumná infrastruktura.