FAQ

Je nezbytné v projektové žádosti určit cílovou hodnotu indikátoru 206 112 Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu včetně doložení přílohy žádosti o podporu Metodika počítání uživatelů i v případě, že daná infrastruktura vstoupí do provozní fáze až v období udržitelnosti projektu?

Ano, cílovou hodnotu indikátoru včetně metodiky počítání uživatelů je třeba doložit vždy, když se daná infrastruktura nenachází v konstrukční fázi po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Tj. i v případě, kdy se v provozní fázi bude nacházet pouze v době udržitelnosti (nebo jen část doby udržitelnosti).