FAQ

Je možno studenta se specifickými potřebami prokazovat i jiným způsobem než diagnostikou dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám pro rok 2023 MŠMT? Stačí vést studenta se SP v informačním systému s nějakou interní poznámkou o SP a prokázat specifické potřeby např. lékařským potvrzením od lékaře, které nám poskytne student? Ale diagnostika nutná pro poskytnutí každoročního příspěvku od MŠMT nutná není?

Pokud jde o realizaci aktivit pro studenty se SP, není třeba tyto specifické potřeby studentů nijak dokládat. Není tedy třeba provádět diagnostiku dle metodiky MŠMT. Pro vykazování studentů se SP v indikátoru 518 112 musí být ovšem student uveden v informačním systému školy jako student se SP. Počty studentů se SP mohou být kontrolovány v rámci kontroly na místě.