FAQ

Je možné využít přeplnění indikátoru na naplnění jiného indikátoru, když tento nebyl splněn?

Toto možné není. Při výpočtu částky k vrácení při nenaplnění cílových hodnot indikátorů ŘO zjišťuje, zda byla/nebyla naplněna cílová hodnota konkrétního indikátoru. V případě, kdy byla tato hodnota přeplněna, tento indikátor vstupuje do výpočtu s hodnotou 100 %, pouze u nenaplněné cílové hodnoty indikátoru zjišťuje ŘO jeho konkrétní procento nenaplnění – menší než 100 %, které pak vstupuje do výpočtu odvodů dle PA.