FAQ

Je možné využít mobilitu pro splnění povinnosti zapojení zahraničního pracovníka (v rámci aktivity č. 3 Rozvoj kapacit výzkumných týmů)?

Toto není možné. Cílem aktivity č. 3 je trvalé zapojení zahraničního výzkumníka do projektu a je prokazováno před zahájením realizace projektu. Oproti tomu cílem aktivity č. 6 Mobility odborného týmu je dočasné zapojení zahraničních výzkumníků a bude realizováno dle potřeb projektu kdykoliv v průběhu řešení projektu (ne po celou dobu jeho trvání).